SLIM21

Sort Order Display Format Items / Page  
 
  Click the serial number on the left to view the details of the item.
 #  AuthorTitleAccn#YearItem Type Claims
1 Sanjay Oak Jagajjete (Marathi) E01461 2008 Book  
2 Sanjay Oak Vishvavijete (Marathi) E01464 2009 Book  
3 Arun Shevate (Comp.) Haati jyanchya shunya hoote (Marathi) E01438 2005 Book  
4 Nirmla Mone (tr.) Madame Curie: Radium ani tyachya angabhut pranrakshak tatvancha shodh laavnaani polish shastragya (Marathi) E01247 2007 Book  
5 Anat Bhave (tr.) Nelson Mandela (Marathi) E01245 1991 Book  
6 Sudhakar Raje (tr.) Abraham Lincoin (Marathi) E01244 1992 Book  
7 Anand Ghaisas George Eastman and kodak (Marathi) E01243 2007 Book  
8 Sambhajee kharat Bhartiya shastradnya (Marathi) E01144 2007 Book  
9 Sada Dumbare (ed.) Kar ke dekho (Marathi) E00859 2007 Book  
10 Milind Joshi Charitra ashi ghadtat (Marathi) E00664 2007 Book  
(page:1 / 2) [#13]    Next Page   Last Page 

1.    
No image available
TitleJagajjete (Marathi)
Author(s)Sanjay Oak
PublicationPune, Manovikas Prakashan, 2008.
Description143p.
ISBN,PriceRs 120.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY 2. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 3. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01461   92=914.6/OAK/E01461  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Sep/2011

+Copy Specific Information
2.     
No image available
TitleVishvavijete (Marathi)
Author(s)Sanjay Oak
PublicationMumbai, Manovikas Prakashan, 2009.
Description132p.
ISBN,PriceRs 130.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY 2. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 3. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01464   92=914.6/OAK/E01464  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Sep/2011

+Copy Specific Information
3.     
No image available
TitleHaati jyanchya shunya hoote (Marathi)
Author(s)Arun Shevate (Comp.)
PublicationMumbai, Riturang Prakashan, 2005.
Description232p.
ISBN,PriceRs. 200.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 2. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01438   92=914.6/SHE/E01438  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Sep/2011

+Copy Specific Information
4.     
No image available
TitleMadame Curie: Radium ani tyachya angabhut pranrakshak tatvancha shodh laavnaani polish shastragya (Marathi)
Author(s)Nirmla Mone (tr.)
PublicationMumbai, Orient Longman, 2007.
Description64p.
ISBN,PriceRs. 60.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - MADAME CURIE 2. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 3. CURIE, MADAME - BIOGRAPHY 4. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01247   92=914.6/MON/E01247  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
5.     
No image available
TitleNelson Mandela (Marathi)
Author(s)Anat Bhave (tr.);Benjamin Pogrud
PublicationMumbai, Orient Longman, 1991.
Description70p.
ISBN,Price9788126013228 : Rs. 50.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - NELSON MANDELA 2. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 3. M.V.S. 4. MANDELA, NELSON - BIOGRAPHY
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01245   92=914.6/BHA/E01245  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 08/Jun/2011

+Copy Specific Information
6.     
No image available
TitleAbraham Lincoin (Marathi)
Author(s)Sudhakar Raje (tr.);Anna Sproule
PublicationMumbai, Orient Longman, 1992.
Description64p.
ISBN,Price9788125008620 : Rs. 55.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - ABRAHAM LINCOIN 2. LINCOIN, ABRAHAM - BIOGRAPHY 3. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01244   92=914.6/RAJE/E01244  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
7.     
No image available
TitleGeorge Eastman and kodak (Marathi)
Author(s)Anand Ghaisas
PublicationMumbai, Orient Longman, 2007.
Description64p.
ISBN,PriceRs. 60.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - GEORGE EASTMAN 2. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 3. EASTMAN, GEORGE - BIOGRAPHY 4. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01243   92=914.6/GHA/E01243  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
8.     
No image available
TitleBhartiya shastradnya (Marathi)
Author(s)Sambhajee kharat
PublicationAurangabad, Saket Prakashan, 2007.
Description53p.
ISBN,PriceRs. 40.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY 2. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 3. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01144   92=914.6/KHA/E01144  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 08/Jun/2011

+Copy Specific Information
9.     
No image available
TitleKar ke dekho (Marathi)
Author(s)Sada Dumbare (ed.)
PublicationPune, Samkaleen Prakashan, 2007.
Description216p.
Contents NoteBook contains biography of personalities from various walk of life: 1. U.R. Anantmurti 2. Vasudevan Nair 3. Pramod Talgeri 4. Javed Akhtar 5. Anil Agarwal 6. Vandana Shiva 7. Sunita Narayan 8. Abhay Bang 9. P. Sainath 10. Raja Ramnna 11. Ramchandra Guha 12. Yogendra Yadav
ISBN,PriceRs. 200.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 2. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00859   92=914.6/DUM/E00859  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
10.    
No image available
TitleCharitra ashi ghadtat (Marathi)
Author(s)Milind Joshi
PublicationPune, Anubandh Prakashan, 2007.
Description144p.
Contents NoteBook contains biography of personalities from various walk of life:1. Purandre, Shivshahir 2. Sawant, Shivaji 3. Bhosle, Shivaraji 4. Shejawalkar, P.C. 5. Joshi, Sindhutai 6. Mashlekar, Raghunath 7. Sardesai, H.V. 8. Ampte, Baba 9. Bhatkar, Vijay 10. Hurjeek, Naseema 11. Narlikar, J.V. 12. Hazare, Anna 13. Mehendele, Vishwas 14. Sapkal, Sindhutai 15. Kulkarni, D.S. 16. Tendulkar, Sachin 17 Dhonde, Bhagvatrao 18. Apte, Mohan 19. Iyar, B.K.S. 20. Kadam, Patangrao 21. Vaidhya, P.G. 22. Joshi, V.K. 23. Deshmukh, Nanaji 24. Lavate, Vijayatai 25. Khebudkar, Jagdish
ISBN,Price8186144552 : Rs. 110.00(PB)
Classification92=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - PERSONALITIES FROM VARIOUS WALKS OF LIFE 2. M.V.S.
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00664     Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
(page:1 / 2) [#13]    Next Page   Last Page