SLIM21

Sort Order Display Format Items / Page  
 
  Click the serial number on the left to view the details of the item.
 #  AuthorTitleAccn#YearItem Type Claims
1 SHAHA, LEENA Yugpurush: Dr. Albert Schweitzer (Marathi) E00654 1999 Book  
2 SHAHA, LEENA Katha shastrachyadnyan Part 3 (Marathi) E00625 2006 Book  
3 SHAHA, LEENA Katha shastrachyadnyan Part 2 (Marathi) E00624 2005 Book  
4 Leela Shaha Katha shastrachyadnyan Part 1 (Marathi) E00626 2004 Book  
5 Surekha Shaha Johad (Marathi) E00621 2007 Book  
(page:1 / 1) [#5]     

1.    
No image available
TitleYugpurush: Dr. Albert Schweitzer (Marathi)
Author(s)Leena Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 1999.
Description44p.
ISBN,PriceRs. 30.00
Classification92:61SCHWETIZER=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - ALBERT SCHWEITZER 2. M.V.S. 3. SCHWETIZER, ALBERT - BIOGRAPHY
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00654   92:61SCHWETIZER=914.6/SHA/E00654  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
2.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 3 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2006.
Description52p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of followings 1. Dr. Prafulchandra Rai; 2. Dr. Abhay Bang; 3. Dr. Shardini Dhanukar; 4. Vainu Bappu; 5. Satishchandra Dasgupta; 6. Dr. K.S. Krashnan; 7. Shishir Kumar Mitra; 8. P.V. Sukhatme; 9. D.N. Wadia; 10. Indira Hinduja; 11. Hargovind Khurana; 12. Bilrbal Sahni; 13. Damodar Kosambi; 14. Dr. Jagdeesh Chandra Bose; 15. Garg;16. Kanad; 17. Arya Chanakya; 18. Jeevak; 19. Shalihotra; 20 Sidhha Nagarjun.
ISBN,PriceRs. 50.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00625   92:50-051=914.6/SHA/E00625  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
3.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 2 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2005.
Description59p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of followings 1. Leela Mulherkar; 2. Yallapragada Subbarao; 3. Prashant Chandra Mahalanobis; 4. Vikram Sarabhai; 5. Prof. G.N. Ramchandran; 6. Jayant Vishnu Narlikar; 7. Chandrashekhar Ketkar;8. Meghnad Saha; 9. S. Meenakshi Sundaram; 10. A.P.J. Abdul Kalam; 11. T. R. Sheshadri; 12. Homi Sethna; 13. Panchanan Maheshwari; 14. Sir Mokshgundam Visvesvarayya; 15. M.S. Swaminathan; 16. Hinmatrao Baviskar; 17. Kaka Chavan.
ISBN,PriceRs. 40.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00624   92:50-051=914.6/SHA/E00624  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
4.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 1 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2004.
Description55p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of following: 1. Bhramhagupt; 2. Aryabhatta; 3. Khan; 4. Bhaskaracharya; 5. Sushrut; 6. Charak; 7. C.V. Raman; 8. Subrahmanyan Chandrasekhar; 9. Shank Abaji Bhise; 10. Shanti Swarup Bhatnagar; 11. Kamla Sohoni; 12. Homi Jahagir Bhabha; 13. Abaji Shripat Deshpande; 14. Srinivas Ramanujan.
ISBN,PriceRs. 40.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00626   92:50-051=914.6/SHA/E00626  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
5.    
No image available
TitleJohad (Marathi)
Author(s)Surekha Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2007.
Description231p.
ISBN,PriceRs. 260.00(PB)
Classification92:36SINGH=914.6
Keyword(s)1. BIOGRAPHY - RAJENDRA SINGH 2. M.V.S. 3. SINGH, RAJENDRA - BIOGRAPHY
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00621   92:36SINGH=914.6/SHA/E00621  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 14/Jun/2011
E01373   92:36SINGH=914.6/SHA/E01373  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
(page:1 / 1) [#5]