SLIM21

Sort Order Display Format Items / Page  
 
  Click the serial number on the left to view the details of the item.
 #  AuthorTitleAccn#YearItem Type Claims
1 Bal Phondke Khidkeelahi dole astaat (Marathi) E01415 2006 Book  
2 Bhalerao, Vivek Vidnyan rajan katha Part 2 (Marathi) E00649 2005 Book  
3 Bhalerao, Vivek Vidnyan rajan katha Part 1 (Marathi) E00648 2005 Book  
4 SHAHA, LEENA Katha shastrachyadnyan Part 3 (Marathi) E00625 2006 Book  
5 SHAHA, LEENA Katha shastrachyadnyan Part 2 (Marathi) E00624 2005 Book  
6 Leela Shaha Katha shastrachyadnyan Part 1 (Marathi) E00626 2004 Book  
7 NARLIKAR, JAYANT VISHNU Yaala jeevan ease nav (Marathi) E00652 2001 Book  
8 NARLIKAR, JAYANT VISHNU Antralateel bhasmaasur (Marathi) E00609 2006 Book  
9 NARLIKAR, JAYANT VISHNU Time machinechi kimya: Vidyan kathasangrah (Marathi) E00645 2007 Book  
10 Vibhute, Sunil Kisse shastradnyanche E00536 2005 Book  
(page:1 / 1) [#10]     

1.    
No image available
TitleKhidkeelahi dole astaat (Marathi)
Author(s)Bal Phondke
PublicationPune, Mehta Publishing House, 2006.
Description157p.
ISBN,Price8177666916 : Rs. 140.00(PB)
Classification82-32=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E01415   82-32=914.6/PHO/E01415  Issued IS018: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 31/Mar/2012

+Copy Specific Information
2.     
No image available
TitleVidnyan rajan katha Part 2 (Marathi)
Author(s)Vivek Bhalerao
PublicationPune, Pune Vidhyarthi Grah Prakashan, 2005.
Description60p.
ISBN,PriceRs. 30.00
Classification82-32:5/6=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENCE - SHORT STORIES 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00649   82-32:5/6=914.6/BHA/E00649  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 14/Jun/2011

+Copy Specific Information
3.     
No image available
TitleVidnyan rajan katha Part 1 (Marathi)
Author(s)Bhalerao, Vivek
PublicationPune, Pune Vidhyarthi Grah Prakashan, 2005.
Description58p.
ISBN,PriceRs. 30.00
Classification82-32:5/6=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENCE - SHORT STORIES 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00648   82-32:5/6=914.6/BHA/E00648  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 20/Jun/2011

+Copy Specific Information
4.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 3 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2006.
Description52p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of followings 1. Dr. Prafulchandra Rai; 2. Dr. Abhay Bang; 3. Dr. Shardini Dhanukar; 4. Vainu Bappu; 5. Satishchandra Dasgupta; 6. Dr. K.S. Krashnan; 7. Shishir Kumar Mitra; 8. P.V. Sukhatme; 9. D.N. Wadia; 10. Indira Hinduja; 11. Hargovind Khurana; 12. Bilrbal Sahni; 13. Damodar Kosambi; 14. Dr. Jagdeesh Chandra Bose; 15. Garg;16. Kanad; 17. Arya Chanakya; 18. Jeevak; 19. Shalihotra; 20 Sidhha Nagarjun.
ISBN,PriceRs. 50.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00625   92:50-051=914.6/SHA/E00625  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
5.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 2 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2005.
Description59p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of followings 1. Leela Mulherkar; 2. Yallapragada Subbarao; 3. Prashant Chandra Mahalanobis; 4. Vikram Sarabhai; 5. Prof. G.N. Ramchandran; 6. Jayant Vishnu Narlikar; 7. Chandrashekhar Ketkar;8. Meghnad Saha; 9. S. Meenakshi Sundaram; 10. A.P.J. Abdul Kalam; 11. T. R. Sheshadri; 12. Homi Sethna; 13. Panchanan Maheshwari; 14. Sir Mokshgundam Visvesvarayya; 15. M.S. Swaminathan; 16. Hinmatrao Baviskar; 17. Kaka Chavan.
ISBN,PriceRs. 40.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00624   92:50-051=914.6/SHA/E00624  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
6.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 1 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2004.
Description55p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of following: 1. Bhramhagupt; 2. Aryabhatta; 3. Khan; 4. Bhaskaracharya; 5. Sushrut; 6. Charak; 7. C.V. Raman; 8. Subrahmanyan Chandrasekhar; 9. Shank Abaji Bhise; 10. Shanti Swarup Bhatnagar; 11. Kamla Sohoni; 12. Homi Jahagir Bhabha; 13. Abaji Shripat Deshpande; 14. Srinivas Ramanujan.
ISBN,PriceRs. 40.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00626   92:50-051=914.6/SHA/E00626  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
7.     
No image available
TitleYaala jeevan ease nav (Marathi)
Author(s)Jayant V. Narlikar
PublicationPune, Srividhya Prakashan, 2001.
Descriptionv, 154p.
ISBN,PriceRs. 150.00
Classification82-31:5/6=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SHORT STORIES 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00652   82-31:5/6=914.6/NAR/E00652  On Shelf    

+Copy Specific Information
8.     
No image available
TitleAntralateel bhasmaasur (Marathi)
Author(s)Jayant V. Narlikar
PublicationPune, Srividhya Prakashan, 2006.
Description157p.
ISBN,PriceRs. 75.00
Classification82-31=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SHORT STORIES 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00609   82-32=914.6/NAR/E00609  On Shelf    
E01136   82-31=914.6/NAR/E01136  On Shelf    

+Copy Specific Information
9.     
No image available
TitleTime machinechi kimya: Vidyan kathasangrah (Marathi)
Author(s)Jayant V. Narlikar
PublicationPune, Srividhya Prakashan, 2007.
Description135p.
ISBN,PriceRs. 75.00
Classification82-32=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SHORT STORIES 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00645   82-32=914.6/NAR/E00645  On Shelf    

+Copy Specific Information
10.    
No image available
TitleKisse shastradnyanche
Author(s)Sunil Vibhute
PublicationAurangabad, Saket Prakashan, 2005.
Description63p.
ISBN,PriceRs. 45.00
Classification51=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTISTS 3. SHORT STORIES 4. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00536   82-32:50-51=914.6/VIB/E00536  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
(page:1 / 1) [#10]