SLIM21

Sort Order Display Format Items / Page  
 
  Click the serial number on the left to view the details of the item.
 #  AuthorTitleAccn#YearItem Type Claims
1 SHAHA, LEENA Katha shastrachyadnyan Part 3 (Marathi) E00625 2006 Book  
2 SHAHA, LEENA Katha shastrachyadnyan Part 2 (Marathi) E00624 2005 Book  
3 Leela Shaha Katha shastrachyadnyan Part 1 (Marathi) E00626 2004 Book  
4 Srikrishna Kesari Bharatiya vidnyanache deepastambha (Marathi) E00066 1996 Book  
(page:1 / 1) [#4]     

1.    
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 3 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2006.
Description52p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of followings 1. Dr. Prafulchandra Rai; 2. Dr. Abhay Bang; 3. Dr. Shardini Dhanukar; 4. Vainu Bappu; 5. Satishchandra Dasgupta; 6. Dr. K.S. Krashnan; 7. Shishir Kumar Mitra; 8. P.V. Sukhatme; 9. D.N. Wadia; 10. Indira Hinduja; 11. Hargovind Khurana; 12. Bilrbal Sahni; 13. Damodar Kosambi; 14. Dr. Jagdeesh Chandra Bose; 15. Garg;16. Kanad; 17. Arya Chanakya; 18. Jeevak; 19. Shalihotra; 20 Sidhha Nagarjun.
ISBN,PriceRs. 50.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00625   92:50-051=914.6/SHA/E00625  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
2.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 2 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2005.
Description59p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of followings 1. Leela Mulherkar; 2. Yallapragada Subbarao; 3. Prashant Chandra Mahalanobis; 4. Vikram Sarabhai; 5. Prof. G.N. Ramchandran; 6. Jayant Vishnu Narlikar; 7. Chandrashekhar Ketkar;8. Meghnad Saha; 9. S. Meenakshi Sundaram; 10. A.P.J. Abdul Kalam; 11. T. R. Sheshadri; 12. Homi Sethna; 13. Panchanan Maheshwari; 14. Sir Mokshgundam Visvesvarayya; 15. M.S. Swaminathan; 16. Hinmatrao Baviskar; 17. Kaka Chavan.
ISBN,PriceRs. 40.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00624   92:50-051=914.6/SHA/E00624  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
3.     
No image available
TitleKatha shastrachyadnyan Part 1 (Marathi)
Author(s)Leela Shaha
PublicationMumbai, Sumeru Prakashan, 2004.
Description55p.
Contents NoteBook is about the scientific achievement of following: 1. Bhramhagupt; 2. Aryabhatta; 3. Khan; 4. Bhaskaracharya; 5. Sushrut; 6. Charak; 7. C.V. Raman; 8. Subrahmanyan Chandrasekhar; 9. Shank Abaji Bhise; 10. Shanti Swarup Bhatnagar; 11. Kamla Sohoni; 12. Homi Jahagir Bhabha; 13. Abaji Shripat Deshpande; 14. Srinivas Ramanujan.
ISBN,PriceRs. 40.00
Classification92:50-051=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 3. SHORT STORIES - SCIENCE
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00626   92:50-051=914.6/SHA/E00626  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 07/Jun/2011

+Copy Specific Information
4.    
No image available
TitleBharatiya vidnyanache deepastambha (Marathi)
Author(s)Srikrishna Kesari
PublicationPune 1996.
Description46p.
Contents NoteBook includes the biography of seven scientists. The name of scientists: 1. Dr. Homi Jahagir Bhabah 2. Dr. Shantiswarup Bhatnagar 3. Acharya Prafulchandra Roy 4. Satish Chandra Dasgupta 5. Jagdish Chandra Basu 6. Dr. Chandra Shekhar Subramaniam 7. Sir Chadra Shekhar Venkat Raman
ISBN,PriceRs. 30.00
Classification92:50-51=914.6
Keyword(s)1. M.V.S. 2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENT
Item TypeBook

Circulation Data
Accession#  Call#StatusIssued ToReturn Due On Physical Location
E00066   92:50-51=914.6/KES/E00066  Issued IS017: Muktangan Vidnyan Shodhika, C/O Samir Dhurde 19/Jun/2011

+Copy Specific Information
(page:1 / 1) [#4]